1.

Abdullayev. K. Türkiyə səhnəsində («Arşın mal alan» operettası). «Kommunist», ¹ 174, 1985, 28 iyul, səh. 4. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-3370).

2.

Ağamirov A. «Arşın mal alan»: kino – Kommunist, 1966, 10 mart.

3.

«Arşın mal alan» İstanbulda. «Mədəniyyət», ¹ 1, 10 yanvar 1996, s. 1. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-4708).

4.

«Arşın mal alan» Moskva ekranında. «Kommunist», ¹ 237, 12 oktyabr 1985, s. 3. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-2739).

5.

«Arşın mal alan» rus dilində. Bakı, 1964, 29 dekabr. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-431).

6.

«Arşın mal alan» (Ankara Dövlət opera və Balet teatrının səhnəsində). (türk dilində). «Cüihuriyet» ¹ 11, 29 ocak 1985. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-2436).

7.

«Arşın mal alan» ekran çıxmağa hazırlaşır. – Bakı, 1965, 10 dekabr.

8.

Babayev M. Arşınmalçı dünyanı gəzir: (Ü. Hacıbəyovun «Arşın mal alan» operettası əsasında ekranlaşdırılmış musiqili filmin 40 illiyi münasibətilə). «Ədəbiyyat və incəsənət», ¹ 36, 6 sentyabr 1985, s. 5. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-2637).

9. 

Bir daha «Arşın mal alan» haqqında. «Press Fakt», ¹ 33, 29 avqust – 04 sentyabr 1997, s. 14. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-5043).

10.

Bədirbəyli L. «Mən Gülçöhrəni ürəkdən sevdim». – Ədəbiyyat və incəsənət, 1975, 21 noyabr.

11.

Dostluğumuzun təntənəsi: «Arşın mal alan» Rekin səhnəsində. – Rekin qəzetləri yazır. «Ədəbiyyat və incəsənət», ¹ 25, 1959, 20 iyun, s. 1. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, Dk-5554).

12.

Əliyeva D. Ellərin sevimlisi: «Arşın mal alan» operettasının yaradılmasının 65 illiyin münasibətilə. – Ədəbiyyat və incəsənət, 1978, 18 noyabr, s. 5.

13.

Əliyeva D. Ellərin sevimlisi: «Arşın mal alan» operettasının yaradılmasının 65 illiyi münasibətilə: (Bu məqalədə əsərin gürcü səhnəsində keçdiyi üğürlü yaradıcıdıq yolundan söhbət gedir). «Ədəbiyyat və incəsənət», ¹ 47, 1978, 18 noyabr, s. 5. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-1892).

14.

Əliyeva F. Arşın mal alan – Rəşid Behbudov – Arşın mal alan. «Azərbaycan İRS» jurnalı, ¹ 8, 2001. s. 70-75.

15.

Ələsyəroğlu A. Milli kinomuzun iftixarı: (Məqalə «Arşın mal alan» filiminin yubileyinə (həsr olunur). «Azərbaycan», ¹ 219, 15 noyabr 1995, s. 4. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-4673).

16.

Əhmədov N. «Arşın mal alan» dünyanı gəzir. – Sovet Gürcüstanı, 1965, 18 dekabr.

17.

Əhmədov N. «Arşın mal alan» gürcü və erməni səhnələrində. – Azərbaycan gəncləri, 1965, 10 dekabr. Anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə.

18.

Fərəcov S. Üzeyir Hacıbəyov və erməni sənətçilərinin «mədəni» təcamüzü. «Musiqi Dünyası», ¹3-4, 2000. s. 30-33.

19.

Hüseynov A. «Arşın mal alan» milli opera səhnəsin payıtdı. «Xalq qəzet», ¹ 211, 20 sentyabr 1997, s. 5. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-5061).

20.

Hüseynov A. Umıdanlar və unudulanlar: «Arşın mal alan» filmindən doğan suallar. «Xalq qəzeti», ¹ 171, 16 iyul 1999, s. 5. (. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-5833).

21.

Hüseynov Ş. «Arşın mal alan»la bağlı bir əhvalat barədə. «Musiqi dünyası», ¹ 1, 1999, s. 19-20.

22.

Xəlilov R. «Arşın mal alan»ın tarixi /Söhbəti apardı N. İsmayılova. «Azadlıq», ¹ 215, 11 noyabr 1998, s. 10. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-5304).

23.

Xəlilov R. Dünyanın gəzən sənət incisi: (Ü. Hacıbəyovun «Arşın mal alan» musiqili komediyanın tamaşaya qoyulmasının 75 illiyi). «Kommunist», ¹ 263, 12 noyabr 1988, s. 4. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-3572).

24.

Xəlilov. R. Utanmazlığın hədəli olmazmış?!: Ermənlərin «Arşın mal alan»ı özləringiləşdirmək cəhdləri. «Ekonom express», 9-16 iyun 1995, s. 12. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-4774).

25.

İlkin Q. Hindistanda «Arşın mal alan» tamaşası. – Bakı. 1983, 27 iyul.

26.

İsmayılova Q. «Arşın mal alan». – Ədəbiyyat və incəsənət, 1953, 19 dekabr. M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında yeni quruluşda göstərilən «Arşın mal alan» tamaşası haqqında.

27.

Krasnova S. «Arşın mal alan» üzəkləri fəth edir. «Yeni Azərbaycan», ¹ 73, 24 sentyabr 1997, s. 4. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-5054).

28.

Qarabağlı S. «Arşın mal alan» dünyan dolaşır. «Azərbaycan», ¹ 232, 1 dekabr 1993, s. 4. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-4290).

29.

Qarayev Y. Musiqili komediyalar. – Azərbaycan, 1959, ¹ 7, s. 208-210.

30.

Qasımov Q. «Arşın mal alan». «Qobustan», 1984, ¹ 2, s. 6-8. . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-2472).

31.

Qasımov Q. «Arşın mal alan»ın səhnə tarixindən. – Elm və həyat, 1983, ¹ 2, s. 30.

32.

Qasımov Q. Sönməz məşəl: «Arşın mal alan» operettasının yaradılmasının 65 illiyi münasibətilə. – Bakı, 1978, 4 noyabr.

33.

Qasımov Q. Faktlar dəqiq olmalıdır: (məqalə Ü. Hacıbəyovun «Arşın mal alan» operettasından söz açır). «Ədəbiyyat və incəsənət», ¹ 43, 1983, 28 oktyabr, s. 4. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-1942).

34.

Qasımova R. Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları. – Bakı: Elm, 1984 – 118 s.

35.

Qriqoryan S. Dahi sənətkarı düşünərkən: Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyin qarşısında. – Ədəbiyyat və incəsənət, 1984, 3 avqust, s. 3.

36.

Qılman İlkin. Hindistanda «Arşın mal alan» tamaşası. «Bakı, ¹ 173, 1983, 27 iyul, s. 3. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-1932).

37.

Qəzet parçası.  Məqalə: Xanlar Məlikov. «Arşın mal alan» : Azərbaycan Dövlət Musiqi texnikumu tələbələrinin imtahan tamaşası. «Ədəbiyyat və incəsənət», 1953, 4 iyul. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi,  KP-3885).

38.

Qəzet parçası. «Kommunist», Məqalə: Əziz Şərif. «Arşın mal alan» (Yeni bədii səsləfilən). . (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-3888).

39.

Qəzet parçası. Məqalə: qulam Məmməddi. Üç «Arşın mal alan» filmi haqqında. «Azərbaycan gəncləri», 1955, 18 sentyabr.

40.

Qəzet parçası. Məqalə: Qəmər İsmayılova. «Arşın mal alan». «Ədəbiyyat və incəsənət», 1953, 19 dekabr. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-134).

41.

Qəzet parçası. Məqalə: Xanlar Məlikov. Dünyam gəzən əsər: («Arşın mal alan»). «Ədəbiyyat və incəsənət», 1953, 24 oktyabr. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-3887).

42.

Qəzetdən bir səhifə. Məqalə: İosif Qrişaşvili «Arşın mal alan» gürcü səhnəsində. «Kommunist», ¹ 176, 2 sentyabr 1945, s. 2. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi,  DK-5425).

43.

Mahmud T. Gülçöhrənin ariyası.– Bakı, 1965, 20 dekabr.

44.

Mağalyan S. «Arşın mal alan» erməni səhnəsində: Mədəniyyət tariximizdən. – Sovet Ermənistanı, 1980, 19 yanvar.

45.

Məlikov X. Dünya şöhrətli operetta: «Arşın mal alan»ın ilk tamaşasının 70 illiyi münasibətilə. «Ədəbiyyat və incəsənət», ¹ 44, 1983, 4 noyabr, s. 5. KP-1994.

46.

Məmmədli Q. Üç «Arşın mal alan» filmi haqqında. – Azərbaycan gəncləri, 1955, 18 sentyabr.

47.

Mərkəzi mətbuat «Arşın mal alan» haqqında. – Kommunist, 1938, 10 aprel. Moskvada Azərbaycan incəsənəti dekadası.

48.

Nicat Ə. «Arşın mal alan»ın ölməz melodiyaları. – Elm və həyat, 1975, ¹ 10, s. 10-11.

49.

Nəcəfov S. Fonotekamızın qızıl fondunda. – Ədəbiyyat və incəsənət, 1975, 9 avqust, s. 9.

50.

Nərimanov N. «Arşın mal alan» və operettalarımız: Secilmiş əsərləri. B., Azərnəşr, 1985, s. 360-362.

51.

Povolotski S. «Arşın mal alan» Polşada. – Kommunist, 1979, 17 iyun.

52.

Rüstəmov S. «Arşın mal alan»: Azərbaycan musiqili komediya teatrında. – Kommunist, 1956, 21 sentyabr.

53.

Slavin L. «Arşın mal alan» komediyası haqqında biblioqrafik material. – Kommunist, 1938, 11 aprel.

54.

Tağızadə A. «Arşın mal alan» komediyasının val yazısı. – Qobustan, 1983, ¹ 1, s. 39-41.

55.

Tağızadə T. «Arşın mal alan» Qubada çəkilir. – Şəfəq, 1965, 29 may.

56.

Tağızadə T. İllər və arzular. – Ədəbiyyat və incəsənət, 1964, 25 yanvar, s. 1. «Arşın mal alan» musiqili komediyasının kinoya çəkilməsi.

57.

Üzeyir Hacıbəyov. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Yazıçı, 1985. s. 574-611.

58.

Vəkil Ə. (Səfiyev). Dörd xalqın Gülçöhrəsi. – Azərbaycan – erməni teatr əlaqələri kitabında. Bakı, 1984, s. 29-30.

59.

Vəliyev S. Qürbət də umudularmış: («Arşın mal alan» – 75). «Ədəbiyyat və incəsənət», ¹ 46, 11 noyabr 1988, s. 1. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-4132).

60.

Yeniliklərimiz. Qörüşlər... «Musiqi Dünyası», ¹ 1-2, 2001. s. 214-216.

61.

Xəlilov Y. «Arşın mal alan» Kölu səhnəsində. «Xalq qəzeti», ¹ 175, 21 iyul, 1999, s. 4. (Ü. Hacıbəyovun Ev-muzeyi, KP-5834).

62.

 Ç.Kömürçüoğlu. «Çağdaş peri masalı» (türk dilində). «Tempo» jurnalı, 28 aralık 1995.

 

 

  © Musigi Dunyasi, 2003