Tam versiyası ( I hissə, II hissə)    

Müqəddimə

klavir libretto
Əsgərin ariyası klavir libretto
Cahanın mahnısı və rəqs klavir libretto
Süleymanın mahnısı klavir libretto
Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli klavir libretto
Gülçöhrənin ariyası klavir libretto
Tellinin nəğməsi klavir libretto
Əsgərin nəğməsi klavir libretto
Qızların xoru klavir libretto
Əsgərin və Gulçöhrənin dueti klavir libretto
Gülçöhrənin ariyası klavir libretto
Asya və Tellinin dueti klavir libretto
Əsgərin nəğməsi klavir libretto
Soltan bəyin mahnısı klavir libretto
Gülçöhrənin nəğməsi klavir libretto
Asyanın nəğməsi klavir libretto
Rəqs klavir  
Vəli ilə Tellinin dueti klavir libretto
Gülçöhrənin etirafı klavir libretto
Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə klavir libretto
Gülçöhrənin naləsi klavir libretto

 

  © Musigi Dunyasi, 2003