Adı "Arşın mal alan" (mühazirə)
Müəllif Fərəh Əliyeva, Bakı Musiqi Akademiyası Musiqi tarixi kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq namizədi
Oxuyur Nigər Asadova
Dil Azərbaycan
Elmi redaktor Tariyel Məmmədov
Resurs (təkmilləşdirilmiş keyfiyyət)
Saxlanıldığı yeri "Musigi dünyası"nın audioarxivi
Yazılma tarixi 2005

 

  © Musigi Dunyasi, 2003