ÜÇÜNCÜ PƏRDƏ

Soltan bəyin evi.

I GƏLİŞ
Gülçöhrə tək.

GÜLÇÖHRƏ (oxuyur).


14. Gülçöhrənin nəğməsi.

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


 
klavir
audio
video
  Bülbüli-zarəm gülü ruxsari alindən cida;
Tutiyi laləm şəkər nisbət məqalindən cida 2
Der idim səbr eylərəm, olsam camalından cida, 2
Bilmədim dişvar imiş olmaq vüsalindən cida, 2
Ax!.. aman, aman, aman, aman, canım.
Aman, yarım aman;
Bilmədim dişvar imiş olmaq vüsalindən cida, 2
Yar gəl, yar gəl, yar gəl, yar gəl!
Əqlimi tərk eylədim fəzli kəmalından cida.
Dönmüşəm mən müflisə cahi cəlalından cida 2
Tirə oldu ruzigarım zülfü xalından cida.
Ax!.. aman, aman, aman, aman, canım aman, yarım aman;
Oldu səhra mənzilim vəhşi qəzalindən cida. 2
Yar gəl, yar gəl, yar gəl, yar gəl.
(Üzünü örtüb ağlayır, Asya içəri girir).

 

II GƏLİŞ

Gülçöhrə və Asya.

ASYA: (Gülçöhrənin yanına gəlir). Ay Gülçöhrə! Sən allah bir de görüm sənə nə olub, neçə gündür pərişan görünürsən?
GÜLÇÖHRƏ: Vallah, heç özüm də bilmirəm, yəqin naxoşlamışam.
ASYA: Axı naxoş olanın bir yeri ağrıyar, görünür ki, sənin heç yerin ağrımır.
GÜLÇÖHRƏ: Ah, Asya, nə üçün soruşursan? Sən allah qoy məni əldən.
ASYA: Yox, Gülçöhrə, neçə gündür ki, sən bilmərrə dəyişibsən, həmişə fikirdə, kefsiz, dinməz, yəqin burda bir hikmət var... Ay qız, bəlkə bir adama bənd olubsan? Hə?
GÜLÇÖHRƏ: Kimə bənd olacağam?
ASYA: Yox, yox, qızardın, görünür ki, bir adama bənd olubsan, bizə arşın malçıdan başqa bir kəs gəlməmişdi. Yəqin o gədəyə bənd olubsan, hə?
GÜLÇÖHRƏ: Gədə nə üçün olsun?
ASYA:

Aha, bildim! Arşın malçıya gözün düşübdür. Ay qız, heç sənə yaraşan işdir? Sən bəy qızı, bəy balası, bir gədənin birinə bənd olursan?.. Nədir, nədir, bir qədər sir-sifəti var. Vallah, istər lap çıraq kimi yansın, heç bir belə də məhəl qoymaram!
O hara, mən hara?..

GÜLÇÖHRƏ: Vallah, heç özüm də başa düşmürəm ki, bu nə haldır? (ağlamsınır və əlləri ilə üzünü örtür).

  © Musigi Dunyasi, 2003