XI GƏLİŞ


Telli, Vəli.

VƏLİ:     Soltan bəyin evi buradır?
TELLİ:   Hə, buradır, nə işin var?
VƏLİ:  Sizdə bir nəfər qonaq varmı?
TELLİ:  Hə, var, necə?
VƏLİ:     Daha neçin acığın tutur?

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


XI GƏLİŞ

Telli, Vəli.

VƏLİ:     Soltan bəyin evi buradır?
TELLİ:   Hə, buradır, nə işin var?
VƏLİ:  Sizdə bir nəfər qonaq varmı?
TELLİ:  Hə, var, necə?
VƏLİ:     Daha neçin acığın tutur?
TELLİ: Acığım neçin tutsun, sən kimsən?
VƏLİ:  Mən kilimçi, (kənara)  amma əcəb qızdır, yəqin qulluqçudur.
TELLİ: Kilimçi nədir?
VƏLİ:  Bir əvvəlcə de görüm, sən kimsən?
TELLİ:    Mən bu evin qulluqçusuyam.
VƏLİ:  Mən də o evin nökəriyəm.
TELLİ:  Hansı evin?
VƏLİ:  Belə o evin, o!
TELLİ:   Buy, elə bil ki, gədə dəli olubdur.
VƏLİ: Dəli nə üçün oluram, maralım?
TELLİ:  Mən maral deyiləm.
VƏLİ: Belə, məndən ötrü maralsan (oxuyur).

 

17. Vəli ilə Tellinin dueti.

klavir
audio
video
VƏLİ:   Qoy xanımı bəy aparıb
Tezliki lə toy eləsin,                                   
Sənidəcə mən alaram,
Mən də bir bəy olaram.
TELLİ:  Pulun var?
VƏLİ: Var, var.
TELLİ:  Pulun var?
VƏLİ:  Var, var.
TELLİ: Pulun var, gələrəm,
VƏLİ:  Bilirəm gələrsən.
TELLİ: Belə, belə yarımsan
VƏLİ:  Belə, belə canımsan
TELLİ:  Mən gedərəm ol kəsə kim
Onun pulu çox olsun,
                                   
Onun pulu çox olsun.                                   
Dərdi, qəmi az olsun                                   
Pulun var?
VƏLİ: Var, var.
TELLİ:   Pulun var, gələrəm
VƏLİ:   Bilirəm, gələrsən
TELLİ:   Belə, belə yarımsan,
VƏLİ: Belə, belə canımsan.
(İkisi bir yerdə oynayırlar).

  © Musigi Dunyasi, 2003