4. Mahnı və rəqslər.
(Süleyman, Cahan, Vəli).


klavir
audio  Öyrən bu kələyi, get arvad al, tez toy elə,
Bil kim düşməyəcək, böylə kələk bir də ələ.
Amma bax unutma sən, unutma sən, bizləri sən,
Görəndə qaşı qara, gözü qara qızları sən.

(Əsgərdən başqa)

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


HAMI:

Amma bax unutma sən, unutma sən, bizləri sən,

Görəndə qaşı qara, gözü qara qızları sən.


(Oynayırlar)
CAHAN: O gün ola balam, toy edəsən, qız alasan,
Evlənmək işini aramıza dəb salasan
Bizə də sən qur kələk, sən qu
r kələk, sən qur kələk;
Bəlkə biz də gün görək, bir gün görək, bir gün görək.
HAMI: Bizə də sən qur kələk, sən qur kələk, sən qur kələk;
Bəlkə biz də gün görək, bir gün görək, bir gün görək.

(Oynayırlar).

VƏLİ: Düş bazar, şəhərə sat arşın mal, Əsgər ağa
Axtar, bax, qızı tap, tez arvad al, Əsgər ağa.
Dərdinə tapdın əlac, tapdın əlac, tapdın əlac,
Bizə də tez bir yol aç, tez bir yol aç, tez bir yol aç.
HAMI: Dərdinə tapdın əlac, tapdın əlac, tapdın əlac,
Bizə də tez bir yol aç, tez bir yol aç, tez bir yol aç.

(Oynayırlar)P Ə R D Ə


 

  © Musigi Dunyasi, 2003