İKİNCİ PƏRDƏ

Soltan bəyin həyəti. Gülçöhrə, Asya, Telli oturub tikiş tikir və corab hörürlər.

I GƏLİŞ
Gülçöhrə, Asya və Telli

GÜLÇÖHRƏ (tikiş tikə-tikə oxuyur)

5. Gülçöhrənin ariyası.


Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


 
klavir
audio
video
 

Pərişan xəlqi aləm ahü-əfğan etdiyimdəndir 2
Pərişan olduğum, xəlqi pərişan etdiyimdəndir 2
Dili-zarimdə dərdi eşq günü-gündən füzun olmuş 2
Utən bidərdə tədbir ilə dərman etdiyimdəndir 2
Deyil bihudə gər yağsa fələkdən başıma daşlar.
Binaın tişeyi - ahımlə viran etdiyimdəndir 2
A... a... a... a... a... a... a... gəl yarım 2
A... Gəl yarım, gəl yarım, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl hey!

ASYA: Ay Gülçöhrə, sən oxuyanda, həmişə mənim ürəyim tutulur, bikef oluram.
GÜLÇÖHRƏ: Görünür ki, oxumağım sənə xoş gəlmir.
ASYA: Yox, çox xoş gəlir. Elə ona görə də məni bir sayaq qəm basır, qüssə eləyirəm.
GÜLÇÖHRƏ: Eh, elə bizim ömrümüz başdan-ayağa qəm, qüssə deyilmi?
ASYA: Hə, vallah, doğru deyirsən.
TELLİ: Ay xanımlar, nə olub ki, belə qəm-qüssə eləyirsiniz? Allah qoysa, ağam bu gün, sabah sizi ərə verər. Gedib ev yeyəsi, oğul-uşaq sahibi olarsınız. Onda qəminiz də olmaz.
GÜLÇÖHRƏ: Ey! A Telli! O cürə ki, bizi ərə verirlər, heç verməsələr yaxşıdır.
TELLİ: Nə üçün, ay xanım? Niyə elə danışırsan?
GÜLÇÖHRƏ: Döğru deyirəm, vallah! O cürə ərə getmək mənim xoşüma gəlmir. Heç bilmirsən, səni kimə verirlər, ərin kim olacaqdır? Getdiyin adam cavandır, qocadır, keçəldir, qoturdur, adam döyəndir?
ASYA: (təəccüb ilə): Bəs ay Gülçöhrə, onda daha heç ərə getməyib, evdə qalıb un çuvalına tay olacaqsan?
TELLİ: Allah eləməsin.
GÜLÇÖHRƏ: Mən deyirəm, məgər evdə qalıb un çuvalına tay olasan? Mən onu demək istyirəm ki, belə, adam əvvəlcə görə ki, kimə gedəçəkdir. Baxa, bəyənə, təhər-tövrünə bələd ola, sonra ərə gedə.
ASYA: (gülür): Yazıq, elə söz danışırsan ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir. Sən bu dörd divarın arasında kimi görə bilərsən, a yazıq, hələ baxıb bəyənəsən də.
GÜLÇÖHRƏ: Elə olanda evdə qız qalmaq yaxşıdır.
TELLİ: Əşi, təki ağam sizi ərə versin. Mən qaçıb gedib nişanlınızı görərəm, evinə, eşiyinə baxaram, sonra gəlib hamısını sizə nəql edərəm.


(Gülçöhrə və Asya gülürlər)

 

  © Musigi Dunyasi, 2003