GÜLÇÖHRƏ: Yaxşı, ay Telli! Görünür bizim adaxlımızı bir sən görsən bəsdir? Bizim görməyimiz lazım deyil?
TELLİ: Yox, xanım, əvvəl mən görərəm, sonra siz görərsiniz.
ASYA: Yaxşı, Telli, qoy sən deyən olsun. Təki bizi ərə versinlər, yerdə qalanı asandır.
GÜLÇÖHRƏ: Yox, mənciyəz görüb bəyənməyincə ərə getməyəcəyəm. Amma siz elə görməmişdən də ərə gedərsiniz.

Əsgərin ariyası

Cahanın mahnısı və rəqs

Süleymanın mahnısı

Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan, Vəli)

Gülçöhrənin ariyası

Tellinin nəğməsi

Əsgərin nəğməsi

Qızların xoru

Əsgərin və Gulçöhrənin dueti

Gülçöhrənin ariyası

Asya və Tellinin dueti

Əsgərin nəğməsi

Soltan bəyin mahnısı

Gülçöhrənin nəğməsi

Asyanın nəğməsi

Rəqs

Vəli ilə Tellinin dueti

Gülçöhrənin etirafı

Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə

Gülçöhrənin naləsi

Rəqs


TELLİ: Vallah, xanım, elə görməmişdən ərə getmək yaxşıdır. Yoxsa, əvvəl görəndə daha sonra yaxşı olmur. Amma görməyəndə ürəyin tələsir ki, bir tez görəsən.


6. Tellinin nəğməsi.

klavir
audio
video 

Sən o yanda, yar bu yanda,
Ceyran tək boynun buranda,
Baxışın min canlar alır,
Məni qəmə, dərdə salır.

Sən o yanda, yar bu yanda,
Hərdən qıyqacı baxanda,
Gözüm o gözlərdə qalır,
Məni qəmə, dərdə salır.

Sən o yanda, yar bu yanda,
Saçların üzə salanda,
Göylərə ahım ucalır,
Məni qəmə, dərdə salır.

  Səni yaxşıca geyindirirlər, bəzəyirlər. Sonra faytona mindirib urra, urra ilə aparırlar. Hələ desən ayağının altında qurban da kəsirlər. Otağa aparıb, gərdəyin dalında oturdurlar. Ürəyin döyünə-döyünə gözləyirsən, bir də görürsən ki, qapı açıldı, oğlan girdi icəri. (Deyən kimi qapı açılır, Soltan bəy çıxır. Qızlar səslərini kəsib işlərinə məşğul olurlar). Allah eləməsin ki, belə oğlan olsun.  © Musigi Dunyasi, 2003