46

 
  Müqəddimə

I pərdə


1. Əsgərin ariyası
2. Cahanın mahnısı və rəqs
3. Süleymanın mahnısı
4 .Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan və Vəli

II pərdə

5. Gülçöhrənin ariyası
6. Tellinin nəğməsi
7. Əsgərin nəğməsi
8. Qızların xoru
9. Əsgərlə Gülçöhrənin dueti
10. Gülçöhrənin ariyası
11. Asya ilə Tellinin nəğməsi
12. Əsgərin nəğməsi
13. Soltanbəyin nəğməsi

III pərdə

14. Gülçöhrənin nəğməsi
15. Asyanın nəğməsi
16. Rəqs
17. Vəli ilə Tellinin dueti
18. Gülçöhrənin iqrarı
19. Trio – Asya, Telli və Gülçöhrə

IV pərdə

20. Gülçöhrənin naləsi
21. Rəqs

Not nəşri – Üzeyir Hacıbəyov. «Arşın mal alan». Bakı, «Azərbaycan Universiteti» nəşriyyatı, 2002.


 

 

 
  © Musigi Dunyasi, 2005