Bədii film / Marionet teatrı

clavier
audio
libretto
Cahanın mahnısı və rəqs
clavier
audio
libretto
Süleymanın mahnısı
clavier
audio
libretto
Mahnı və rəqslər. Süleyman, Cahan və Vəli
clavier
audio
libretto
Gülçöhrənin ariyası
clavier
audio
libretto
Tellinin nəğməsi
clavier
audio
libretto
Əsgərin nəğməsi
clavier
audio
libretto
Qızların xoru
clavier
audio
libretto
Əsgərin və Gulçöhrənin dueti
clavier
audio
libretto
Gülçöhrənin ariyası
clavier
audio
libretto
Asya və Tellinin dueti clavier
audio
libretto
Əsgərin nəğməsi
clavier
audio
libretto
Soltan bəyin mahnısı
clavier
audio
libretto
Gülçöhrənin nəğməsi
clavier
audio
libretto
Asyanın nəğməsi
clavier
audio
libretto
Vəli ilə Tellinin dueti
clavier
audio
libretto
Gülçöhrənin etirafı
clavier
audio
libretto
Trio. Asya, Telli və Gülçöhrə
clavier
audio
libretto
Gülçöhrənin naləsi clavier
audio
libretto
Tam versiyası
(I hissə, II hissə)
1965 il

 

  © Musigi Dunyasi, 2003